Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank, angajeaza : ȘEF BIROU JURIDIC

Descrierea postului:

  • asigura relatia cu casele de avocatura carora le-au fost incredintate dosarele de instanta;
  • raspunde de redactarea in termen a actiunilor si a cailor de atac in dosarele in care asigura in mod direct reprezentarea societatii BTT SA;
  • se preocupa de obtinerea titlurilor executorii rezultate in urma pronuntarii unor hotarari judecatoresti, urmarind executarea silita a acestora, iar pentru realizarea altor drepturi sesizeaza organul de executare competent;
  • tine evidenta dosarelor de instanta;
  • intocmeste notificari, somatii si orice alt document juridic necesar in vederea apararii drepturilor si intereselor BTT SA;

Criteriile postului:

  • Studii superioare de drept;
  • Experienta de minim 2 ani intr-o functie similara.

CV-urile pot fi transmise pana pe 07.10.2022 la adresa de e-mail : secretariat@btt.ro