Situații Financiare 31.12.2021

BILANT LA 31.12.2021 NOTE EXPLICATIVE SITUATII FINANCIARE 31.12.2021 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 2021 RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

Material AGOA 28/29 aprilie

AGOA Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice_16 AGOA Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice