CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

                                                AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

 

cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 1171 alin.(1), (2), (3) din Legea nr. 31/1990 si in baza art.189 din Regulamentul ASF 5/2018 cu modificările şi completările ulterioare, se completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 07/08.06.2021, ora 10:00 care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, cu următoarele puncte:

  1. Numirea a 3 (trei) administratori in Consiliul de Administratie al BTT SA, pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 6 luni, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor conform procedurii de selectie conform OUG 109/2011, având în vedere faptul ca in data de 08.06.2021 contractele existente ajung la termen.
  2. Aprobarea Politicii de Remunerare a Directorilor societatii si a membrilor Consiliului de Administratie al BTT SA.

 

                                              PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                                   MARIUS ALEXANDRU DRAGU