CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 1171 alin.(1), (2), (3) ; art. 1371 alin.(1) si (2) din Legea nr. 31/1990 si in baza art.7 alin.(1), lit.a si alin.(3) din Regulamentul ASF 6/2009 cu modificările şi completările ulterioare, suplimentează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 30/31.05.2018, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, cu următoarele puncte:

  1. Aprobarea prelungirii pe o perioada de 5 ani a contractului de inchiriere nr.755/17.02.2017 incheiat cu SC NBC LINE SRL.

  1. Aprobarea prelungirii pe o perioada de 5 ani a contractului de inchiriere nr. 3631/29.06.2017 incheiat cu Baduica Adrian Constantin.

  1. Aprobarea incheierii unui contract de comodat pe o perioada de 10 ani cu Primaria Orasului Predeal avand ca obiect, terenul inscris in CF nr.112406 Rasnov,nr.top.7512/1/3, in suprafata de 1779 mp, teren pe care se afla statia de epurare Paraul Rece.

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CRIMU LAURENTIU ALIN