CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

                                             AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 1171 alin.(1), (2), (3), art.92 alin.6 din Legea 24/2007 si la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Tineretului si Sportului completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 04/05.12.2019, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, cu următorul punct:

  1. Aprobarea vanzarii apartamentului nr.302, scara 2, bl.GGNord din Baza BTT Costinesti, jud. Constanta catre dna Botezatu Maria, in baza Deciziei Civile nr.325/2006 a Curtii de Apel Constanta, la pretul stabilit prin Sentinta Civila nr.1874/C/2010 pronuntata de Judecatoria Mangalia.

 

                                             PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                               CRIMU LAURENTIU ALIN