PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

                                                               AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

 

cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 1171 alin.(1), (2), (3) ; art. 1371 alin.(1) si (2) din Legea nr. 31/1990 si in baza art.7 alin.(1), lit.a si alin.(3) din Regulamentul ASF 6/2009 cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Tineretului si Sportului completeaza ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 14/15.05.2019, ora 12:00 care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, cu următoarele puncte:

  1. Revocarea unui membru al Consiliului de Administratie BTT SA.
  2. Desemnarea unui nou membru in cadrul Consiliului de Administratie al BTT SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                                                      CRIMU LAURENTIU ALIN