CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

 

cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 1171 alin.(1), (2), (3) ; art. 1371 alin.(1) si (2) din Legea nr. 31/1990 si in baza art.7 alin.(1), lit.a si alin.(3) din Regulamentul ASF 6/2009 cu modificările şi completările ulterioare, suplimentează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 11/12.10.2017, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, cu următoarele puncte:

1.  Aprobarea propunerii E-Distributie Dobrogea de predare in comodat, pe o perioada de 50 de ani,  a instalatiei electrice din Baza BTT Costinesti, jud. Constanta.

2. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a doi membri ai Consiliului de   Adminstratie, potrivit prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice – La   solicitarea actionarului majoritar Ministerul Tineretului si Sportului.

 

 

 

                                                         PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE                                     

                                                                             CRIMU LAURENTIU ALIN