HOTARAREA NR. 45

din 31.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, statutar constituita in sedinta din data de 31.05.2018 prin publicarea:

  • Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr. 1596/25.04.2018 si în ziarul Adevarul din data de 25.04.2018,

  • Suplimentarea Convocatorului AGOA in Monotorul Oficial partea a IV-a nr. 1888/17.05.2018 si in ziarul Adevarul din data de 17.05.2018

si

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea Biroul de Turism Pentru Tineret (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la sedinta a actionarilor:

Ministerul Tineretului şi Sportului, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Alina Valentina Frangu in baza Procuriii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară Actionarilor din cadrul BTT SA inregistrata la BTT S.A. sub nr.2933/29.05.2018 si a Ordinului Ministrului, inregistrat la BTT S.A. sub nr.2934/30.05.2018

dl. Mihes Dumitru, cetatean roman, nascuat la data de 01.02.1955 in jud. Bihor, Com. Sannicolau Roman, domiciliat in Bucuresti, sector 1, Bld. Banul Manta nr.35, bl.31, sc.A, et.6, ap.18, identificat cu CI seria RR nr.572498, eliberata la data de 18.03.2009 de catre SPCEP S1 biroul nr.4, CNP:1550201400994, actionar cu 0,00094%

Adunarea Generala a Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 31.05.2018 prin prezenta actionarilor reprezentand 87,92454% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind “Aprobarea raportului de audit al SC BTT S.A. pentru anul 2017voteaza „PENTRU”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind “Aprobarea raportului de audit al SC BTT S.A. pentru anul 2017voteaza “ABTINERE”

Art.2.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. nr.1596/25.04.2018 privind Aprobarea bilantului al SC BTT S.A. pentru anul 2017” voteaza „PENTRU”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind “Aprobarea bilantului al SC BTT S.A. pentru anul 2017” voteaza “IMPOTRIVA

Art.3.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1596/25.04.2018 privind

Raportul administratorilor pentru anul 2017 si descarcarea de gestiune a acestora, voteaza „PENTRU”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind “Aprobarea bilantului al SC BTT S.A. pentru anul 2017” voteaza “IMPOTRIVA

Art.4.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 1596/25.04.2018 privind

Aprobarea incheierii unei conventii privind transmiterea/folosinta catre autoritatea locala competenta pe o perioada de 49 ani a sistemului de epurare, colectare si captare a apei din Baza BTT Paraul Rece, jud. Brasov” voteaza „ABTINERE” cu mentiunea de identifica modul de transmitere (vanzare sau schimb)

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind Aprobarea incheierii unei conventii privind transmiterea/folosinta catre autoritatea locala competenta pe o perioada de 49 ani a sistemului de epurare, colectare si captare a apei din Baza BTT Paraul Rece, jud. Brasov” voteaza “IMPOTRIVA

Art.5.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 5) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind “Aprobarea datei de 25.06.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor SC BTT S.A.” voteaza „PENTRU”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 5) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind “Aprobarea datei de 25.06.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor SC BTT S.A.” voteaza “IMPOTRIVA

Art.6.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 6) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind “Aprobarea datei de 24.06.2018 ca ex-date (data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele finaciareobiect al hotararilor oraganelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respective hotarare)” voteaza „PENTRU”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 6) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind “Aprobarea datei de 24.06.2018 ca ex-date (data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele finaciareobiect al hotararilor oraganelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respective hotarare)” voteaza “IMPOTRIVA

Art.7.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 7) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. nr.1596/25.04.2018 privind “Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei personae care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA SC BTT S.A. voteaza „PENTRU”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 7) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1596/25.04.2018 privind Imputernicirea Directorului General in vederea desemnarii unei personae care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararilor AGA SC BTT S.A. voteaza “IMPOTRIVA

Art.8.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1888/17.05.2018 privind “Aprobarea prelungirii pe o perioada de 5 ani a Contractului de inchiriere nr.755/17.02.2017 incheiat cu SC NBC LINE SRL” voteaza „PENTRU” cu obligatia ca autorizatia de constructie sa fie emisa in favoarea BTT S.A.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1888/17.05.2018 privind “Aprobarea prelungirii pe o perioada de 5 ani a Contractului de inchiriere nr.755/17.02.2017 incheiat cu SC NBC LINE SRL” voteaza “IMPOTRIVA

Art.9.

Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1888/17.05.2018 privind “Aprobarea prelungirii pe o perioada de 5 ani a Contractului de inchiriere nr.3631/29.06.2017 incheiat cu Baduica Adrian Constantin” voteaza „PENTRU” cu obligatia ca autorizatia de constructie sa fie emisa in favoarea BTT S.A.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1888/17.05.2018 privind “Aprobarea prelungirii pe o perioada de 5 ani a Contractului de inchiriere nr.3631/29.06.2017 incheiat cu Baduica Adrian Constantin” voteaza “IMPOTRIVA

Art.10. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1888/17.05.2018 privind “Aprobarea incheierii unui Contract de comodat pe o perioada de 10 ani cu Primaria Orasului Predeal avand ca obiect terenul inscris in CF nr.112406 Rasnov, nr. top.7512/1/3, in suprafata de 1779 mp, teren pe care se afla statia de epurare Paraul Rece” voteaza „ABTINERE”.

Cu 0,00094% drepturi de vot, actionarul Mihes Dumitru (vot valabil pentru un nr. total de 51 actiuni) la punctul 3) de pe Ordinea de zi din Suplimentarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.1888/17.05.2018 privind “Aprobarea incheierii unui Contract de comodat pe o perioada de 10 ani cu Primaria Orasului Predeal avand ca obiect terenul inscris in CF nr.112406 Rasnov, nr. top.7512/1/3, in suprafata de 1779 mp, teren pe care se afla statia de epurare Paraul Rece”, voteaza “IMPOTRIVA

PREŞEDINTE SEDINTA

CRIMU LAURENTIU – ALIN

SECRETAR SEDINTA

ALINA VALENTINA FRANGU