HOTARAREA NR. 52

                                   din 04.07.2019

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 04.07.2019 prin publicarea:

  • Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr.2265/30.05.2019 si in ziarul Romania Libera  din data de 31.05.2019;

Avand in vedere prevederile HG nr.481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) SA, din administrarea AAAS in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului ( MTS);

In temeiul HG 1090/2001 privind infiintarea  BTT SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a Actului Constitutiv al SC BTT SA;

Prin prezenta la  sedinta a actionarilor:

Ministerul Tineretului şi Sportului, actionar cu 87,9236% din capitalul social, reprezentata legal de doamna Robertina-Maria STANCU in baza Procurii speciale pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor din cadrul BTT SA si a Ordinului Ministrului nr.756/03.07.2019, inregistrate la BTT S.A. sub nr.3489 din data de 03.07.2019,

Adunarea Generala a Extraordinara a Actionarilor legal constituita in data de 04.07.2019 prin prezenta actionarului majoritar reprezentand 87,9236% din capitalul social al societatii, in conformitate cu prevederile statutului societatii privind indeplinirea conditiilor de validare a hotararii:

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 1) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.2265/30.05.2019 privind “Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 7.210 mp situat in Bucuresti, Sos. Garii Catelu nr.222, sector 3” –  voteaza „PENTRU”, cu mențiunea – acord pentru trecerea cu plată,  în domeniul public, în condițiile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare”.

Art.2.  Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 2) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr.2265/30.05.2019 privind “Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 14.870 mp situate in Bucuresti, Bd. Bucurestii Noi nr.245, sector 1” – voteaza „PENTRU”, cu mențiunea că prețul terenului se încadrează în limitele fixate prin Raportul de expertiză al SC STKM Expert SRL înregistrat la BTT SA sub nr. 1209/04.03.2019.”.

 

Art.3. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 3) din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a, nr. 2265/30.05.2019 privind “Aprobarea datei de 25.07.2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor BTT SA si a datei de 24.07.2019 ca ex-date” – voteaza PENTRU”.

 

Art.4. Cu 87,9236% drepturi de vot, actionarul majoritar Ministerul Tineretului şi Sportului (vot valabil pentru un nr. total de 4.762.545 actiuni) la punctul 4) de pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor de la BTT S.A. publicata în Monitorul Oficial al României, partea a IV–a,  nr.2265/30.05.2019 privind Imputernicirea Directorului General în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalităţile necesare publicării hotărârilor AGEA BTT SA” – voteaza „ PENTRU”.

 

                                                               PREŞEDINTE SEDINTA

                                                             CRIMU LAURENTIU – ALIN