Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, angajează CONTABIL ȘEF .

Descrierea postului

  • Tine executia bugetara si acorda viza de incadrare in Bugetul de Venituri si Cheltuieli;
  • Centralizeaza Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru sediul central si sucursala Costinesti;
  • Intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli;
  • Asigura intocmirea lucrarilor de inchidere lunara, a bugetelor de venituri si cheltuieli si calcularea principalilor indicatori economico-financiari: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale.
  • Verifica inregistrarea extrasele de cont bancar si a registrelor de casa de la sediu si Costinesti
  • Urmareste incasarile efectuate, conform contractelor de asociere/inchiriere si urmareste inregistrarea la zi a facturilor emise de societate;
  • Intocmest si transmit in termen raportarile prevazute de legislatia in domeniul taxelor si impozitelor, inclusive declaratiile de impunere;

Criteriile postului:

  • Studii superioare in domeniul economic, cursuri de specialitate, certificate de atestare
  • Programul de lucru: 8 ore/zi
  • Bune cunostinte de legislatie in domeniul economic;

 

 

CV-urile pot fi transmise pana pe 22.02.2023 la adresa de e-mail : secretariat@btt.ro