Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, angajează AUDITOR INTERN.

Descrierea postului

–  verificarea legalităţii, identificarea erorilor şi/sau a fraudelor;

–  elaborarea planului anual de audit intern;

–  analiza procedurilor;

– aplicarea normelor naţionale de audit financiar (procedurile şi principiile fundamentale care stau la baza activităţii );

– se asigură ca toate înregistrările contabile transpun corect operaţii reale (verificarea realităţii înregistrărilor);

– elaborerea raportul anual al activităţii de audit intern.

Criteriile postului:

  • studii superioare finalizate;
  • cursuri de specializare si certificari profesionale in audit intern;
  • minim 2 ani de experienta in audit intern;
  • bune cunostinte de metodologie si a standardelor in audit intern;
  • abilitatea de a lucra cu termene limita.

CV-urile pot fi transmise pana pe 22.02.2023 la adresa de e-mail : secretariat@btt.ro