Biroul de Turism pentru Tineret S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr. de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, angajează ARHIVAR

Descrierea postului:

  • gestionează fondurile de arhivă din depozit;
  • anual preia de la departamentele și serviciile din cadrul SC BTT SA, arhiva creată în anul anterior
  • arhivează sistematic documentele;
  • selectează, ordonează, verifică și inventariază arhiva preluată de la direcții, servicii și sucursale;
  • eliberează la cerere documente pe baza de proces verbal;
  • întocmeste dosare de recuperare a documentelor;
  • menține legătura cu Inspectorul de specialitate de la Arhivele Nationale și participă la pregăire și instruire atunci când este cazul;

 

Criteriile postului:

  • studii superioare
  • Certificat curs “Arhivar”;

CV-urile pot fi transmise pana pe 03.02.2023 la adresa de e-mail : secretariat@btt.ro