Convocator AGOA 03/04.05.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC BTT SA convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 03.05.2018, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul SC BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si […]

Hotararea AGA nr. 43/19.12.2017

HOTARAREA NR. 43 din 19.12.2017   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 19.12.2017 prin publicarea: –           Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – […]

Convocator AGOA 19/20.12.2017

                                       CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  AL SC BTT SA convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de  19.12.2017, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul SC BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc […]

Hotararea nr.42/11.10.2017

    HOTARAREA NR. 42 din 11.10.2017   Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 11.10.2017 prin publicarea: –           Convocatorului AGEA in Monitorul Oficial partea a […]

Hotararea 41/11.10.2017

    HOTARAREA NR. 41 din 11.10.2017   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 11.10.2017 prin publicarea: –           Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a […]

Suplimentare AGOA 11/12.10.2017

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.   cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 1171 alin.(1), (2), (3) ; art. 1371 alin.(1) si (2) din […]

CONVOCATOR AGEA OCT. 2017

                 CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  AL SC BTT SA   convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de  11.10.2017, ora 12:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul SC BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, La aceasta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti […]

CONVOCATOR AGOA OCT. 2017

                   CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  AL SC BTT SA   convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de  11.10.2017, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul SC BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor sunt […]

Hotararea nr.40/30.05.2017

  Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti,  statutar constituita in sedinta din data de 21.02.2017 prin publicarea: –           Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr. 1361/25.04.2017 si în […]