Convocator AGEA 12/13 Decembrie 2018

                                                                                                  CONVOCATOR   Consiliul de Administrație al […]

Convocator AGOA 12/13 Decembrie 2018

                                                                                          CONVOCATOR   Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru […]

Hotararea AGA nr.47/26.09.2018

                                                                                                   HOTARAREA NR. 47       […]

Convocator AGA 25/26.09.2018

                        CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  AL SC BTT SA   convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de  25.09.2018, ora 12:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul SC BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector […]

Hotararea AGA nr.46/26.07.2018

                                                   HOTARAREA NR. 46                                                       […]

Convocator AGA 26/27.07.2018

                                                      CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  AL SC BTT SA   la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Tineretului si Sportului convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de  26.07.2018, ora 11:00 […]

Hotararea AGA nr.45/31.05.2018

HOTARAREA NR. 45 din 31.05.2018 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, statutar constituita in sedinta din data de 31.05.2018 prin publicarea: Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr. […]

Situatii financiare BTT 2017

BILANT 2017 BILANT BTT SA LA 31.12.2017 Raportul auditorului/Raportul anual al Administratorilor/Situații financiare individuale anuale (partea I) Situații financiare individuale anuale (partea a II-a) RAPORTUL AUDITULUI BTT S.A.