Convocator AGA 25/26.09.2018

                        CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  AL SC BTT SA   convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de  25.09.2018, ora 12:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul SC BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector […]

Hotararea AGA nr.46/26.07.2018

                                                   HOTARAREA NR. 46                                                       […]

Convocator AGA 26/27.07.2018

                                                      CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE  AL SC BTT SA   la solicitarea actionarului majoritar Ministerul Tineretului si Sportului convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de  26.07.2018, ora 11:00 […]

Hotararea AGA nr.45/31.05.2018

HOTARAREA NR. 45 din 31.05.2018 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, statutar constituita in sedinta din data de 31.05.2018 prin publicarea: Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr. […]

Situatii financiare BTT 2017

BILANT 2017 BILANT BTT SA LA 31.12.2017 Raportul auditorului/Raportul anual al Administratorilor/Situații financiare individuale anuale (partea I) Situații financiare individuale anuale (partea a II-a) RAPORTUL AUDITULUI BTT S.A.

Suplimentare Convocator AGOA 30/31.05.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A. cu sediul societăţii în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J40/2008/1991, având Cod unic de înregistrare 1573170, în temeiul art. 1171 alin.(1), (2), (3) ; art. 1371 alin.(1) si (2) din Legea […]

HOTARAREA AGA NR. 44/04.05.2018

HOTARAREA NR. 44 din 04.05.2018 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., cu sediul in Calea Victoriei, nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1, Bucureşti, statutar constituita in sedinta din data de 04.05.2018 prin publicarea: Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial partea a IV – a nr. […]

Convocator AGOA 30.05.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC BTT SA convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 30.05.2018, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul SC BTT SA din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sector 1, La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si […]

Erata la Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC BTT SA, din 03/04.05.2018

ERATA La Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC BTT SA, din 03/04.05.2018 Avand in vedere eroarea materiala strecurata in redactarea convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ce va avea loc in 03/04.05.2018, se modifica data de referinta din textul convocatorului din 13.04.2018 in 20.04.2018. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CRIMU LAURENTIU ALIN