Buletine de vot /imputerniciri speciale AGOA ianuarie 2020

AGOA Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice ; AGOA Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice; AGOA Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice_16; AGOA Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice

Convocator AGOA ianuarie 2020

                                                                              CONVOCATOR Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul […]

Anunt privind ocuparea postului vacant temporar de Director Administrare Patrimoniu in cadrul BTT SA

In conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al BTT S.A. nr.28/13.11.2019 si avand in vedere dispozitiile OUG NR.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) SA organizeaza un proces de preselectie pentru ocuparea provizorie a  postului vacant temporar de Director Administrare Patrimoniu pana la finalizarea procedurii de selectie potrivit dispozitiilor OUG […]

Suplimentare Convoator AGEA Decembrie 2019

                                                                        CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE                                 […]

Buletine de vot/imputernicirii AGEA decembrie 2019

AGEA Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice_16 AGEA Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice

Convocator AGEA Decembrie 2019

                                                                               CONVOCATOR Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la […]