Anunt privind ocuparea postului vacant temporar de Director General in cadrul BTT SA

  In conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al BTT S.A. nr.1/14.01.2020 si avand in vedere dispozitiile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) SA organizeaza un proces de preselectie pentru ocuparea provizorie a  postului vacant de Director General pana la finalizarea procedurii de selectie potrivit dispozitiilor OUG 109/2011 […]

Buletine de vot /imputerniciri speciale AGOA ianuarie 2020

AGOA Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice ; AGOA Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice; AGOA Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice_16; AGOA Imputernicire speciala pentru actionari persoane juridice

Convocator AGOA ianuarie 2020

                                                                              CONVOCATOR Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul […]

Anunt privind ocuparea postului vacant temporar de Director Administrare Patrimoniu in cadrul BTT SA

In conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie al BTT S.A. nr.28/13.11.2019 si avand in vedere dispozitiile OUG NR.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) SA organizeaza un proces de preselectie pentru ocuparea provizorie a  postului vacant temporar de Director Administrare Patrimoniu pana la finalizarea procedurii de selectie potrivit dispozitiilor OUG […]

Suplimentare Convoator AGEA Decembrie 2019

                                                                        CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE                                 […]