Imputerniciri speciale

AGEA Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice_16 Imputernicire speciala pentru actionari persoane fizice_16 – Copy

Convocator AGEA septembrie 2019

                                            CONVOCATOR Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod de inregistrare fiscală RO 1573170, cu sediul situat în București, Calea Victoriei nr.155, bl.D1, scara 6, etaj 12, sector 1 (denumită în continuare „BTT SA” sau „Societatea”), în temeiul […]

Convocator AGOA septembrie 2019

                                                         CONVOCATOR   Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod de […]

Situatii financiare BTT 2018

BILANȚ SEMESTRUL I – 2018 BILANȚ LA 31.12.2018 SITUAȚII FINANCIARE SEMESTRIALE -RAPORTUL DE GESTIUNE RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

HOTARARE AGOA/04.07.2019

                                       HOTARAREA NR. 53                                           din 04.07.2019   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL […]

Hotarare AGEA NR.52/04.07.2019

                                   HOTARAREA NR. 52                                    din 04.07.2019   Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul societatii BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A., […]

Convocator AGOA 29/30 iulie 2019

                                                     CONVOCATOR Consiliul de Administrație al SC Biroul de Turism pentru Tineret SA, societate comercială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/2008/1991, cod de inregistrare fiscală RO […]