SC Biroul de Turism pentru Tineret SA angajeaza : AUDITOR INTERN

 

Descrierea postului

– stabilirea metodele şi procedurilor de lucru, etapele de realizare a auditului intern;
– verificarea legalităţii, identificarea erorilor şi/sau a fraudelor;
– elaborarea planului anual de audit intern;
– verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune cu scopul de a oferi o imagine fidelă, clară şi completă privind buna gestiune financiară;
– verificarea procedurilor prin efectuarea testelor de conformitate, sondaje, identificarea punctelor forte şi a punctelor slabe;
– analiza procedurilor;
– efectuarea de controale interne de detectare (confruntările cu banca, confruntarea balanţei analitice cu cea sintetica, etc.);
– aplicarea normelor naţionale de audit financiar (procedurile şi principiile fundamentale care stau la baza activităţii );
– colectarea de elemente probante necesare pentru a trage concluzii şi a exprima opinii asupra situaţiilor financiare;
– se asigura ca toate operaţiunile mişcărilor patrimoniale care fac obiectul înregistrărilor în contabilitate sa fie înregistrate;
– se asigură ca toate înregistrările contabile transpun corect operaţii reale (verificarea realităţii înregistrărilor);
– elaborează normele metodologice de audit intern, specifice societăţii;
– transmite rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit;
– elaborerea raportul anual al activităţii de audit intern (rapoartele anuale privind activitatea de audit intern cuprind principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională şi riscuri identificate).

 

Criteriile postului:

 

  • studii superioare finalizate;
  • cursuri de specializare si certificari profesionale in audit intern;
  • minim 2 ani de experienta in audit intern;
  • bune cunostinte de metodologie si a standardelor in audit intern;
  • abilitatea de a lucra cu termene limita.

CV-urile pot fi transmise pana pe 08.03.2019 la adresa de e-mail : secretariat@btt.ro