Biroul de Turism pentru Tineret SA, cu sediul in Bucuresti, str. Calea Victoriei, nr.155, bloc D1, sc.6, etaj 12, sector 1, cod fiscal RO1573170, nr.de ordine la Registrul Comertului J40/2008/1991, cont RO23RZBR0000060001406770, deschis la Raiffeisen Bank, inchiriaza prin licitatie”spatiul imprejmuit cu sticla” din incinta Complexului Hotelier Forum.

I.Identificarea spatiului

Spatiul are o suprafata de 6.90 mp si este situat la parter in incinta Hotelului Forum din statiunea Costinesti, jud. Constanta. Hotelul este pozitionat pe malul marii, in zona de sud a statiunii.

Spatiul prezinta acces la energie electrica, este un spatiu delimitat cu sticla-aspectul unui mini magazin iar accesul se face prin intrarea principala a hotelului.

Spatiul nu este dotat cu mobilier.

II.Pretul inchirierii

Pretul minim de pronire stabilit in baza raportului de evaluare nr.2499/18.05.2015 intocmit de evaluator atestar ANEVAR, este de 100 euro/luna.

III.Durata inchirii

 De la data semnarii contractului-termen estimat 03 iunie 2021-pana la data de 15 septembrie 2021. 

  1. Termen de valabilitate anunt:

26.05.2021-02.06.2021

V.Oferta

Oferta va fi comunicata in plic sigilat, fie direct la sediul societatii mentionat in preabulul prezentului anunt fie prin posta/servicii de curierat, pana cel tarziu la data de 07.06.2021 ora 12.00. Ofertele care depasesc termenul vor fi descalificate. Pe partea exterioara a plicului vor fi inscrise denumirea ofertantului si imobilul pentru care se oferteaza.

Ofertele se vor deschide in ziua expirarii termenului de depunere a acestora, respectiv la expirarea termenului de valabilitate a anuntului.

Plicul va contine atat oferta financiara cat si documentele prevazute pa punctul 9 din prezentul anunt.

  1. Criteriul de selectie

Pretul cel mai mare ofertat.

VII. Data deschiderii ofertelor

02.06.2021, ora 12.00

VIII. Data comunicarii rezultatelor

02.06.2021

  1. Documente solicitate pentru ca oferta sa fie eligibila

IX.1 Toate persoanele interesate sa participe la licitatie vor depune:

  1. Pentru persoane juridice:

– informatii generale despre ofertant: denumire, sediu, cont, email, fax, telefon, reprezentant legal;

– certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului- copie certificata conform cu originalul;

– cetificatul de inregitrare in Registrul persoanelor juridice (in cazul persoanelor juridice constituite conform OG 26/2000)-copie certificata conform cu originalul;

– codul fiscal (in cazul persoanelor juridice constituie potrivit OG nr.26/2000)- copie certificata conform cu originalul;

–  statutul si Actul constitutiv- copie certificata confrom cu originalul;

–  declaratie pe propia raspundere data de administrator/actionar ca nu se afla in litigiu cu BTT SA;

-cifra de afaceri, bilantul la 31.12.2020 -copie certificata conform cu originalul;

  1. Pentru persoane fizice:

 – actul de identitate-copie conformata cu originalul;

-autorizatia eliberata de primarie (dupa caz) copie conformata cu originalul;

IX.2  Poate fi exclus din procedura, respectiv nu este eligibil, participantul care se afla in una din urmatoarele situatii:

  1. este in stare de faliment ori lichidare, activitatile sale de comercializare sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele mentionate anterior, reglementata prin lege;
  2. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit.a);
  3. oferta a fost depusa dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cea stabilita in anuntul de participare;
  4. un document care este necesar potrivit documentatiei de inchiriere, lipseste din plic sau se situeaza in afara perioadei sale de valabilitate.

 Mentiuni pentru ofertati:

Valorificarea spatiului prin inchiriere sezoniera vizeaza activitati de comercializare bauturi racoritoare/alcoolice, fructe, dulciuri, tigari, cafea, carti/reviste.

Toate autorizatiile/avizele de functionare cad in sarcina chiriasului.

Chiriasul va datora pe langa pretul chiriei si costurile privind curentul electric consumat.

La data semnarii contractului chiriasul va achita chiria in avans pe 3 luni, impreuna cu o garantie in cunatum egal cu chiria datorata pe o luna de zile.

Garantia va fi restituita la finalul contractului in cazul in care nu au fost aduse prejudicii.